กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
9 พฤษภาคม 2565
เรียนเชิญ ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในวันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting, Meeting ID : 647 985 9510 Passcode :132107
หมายเหตุ :
1. วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ทุกคน ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เข้ารับการปฐมนิเทศ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการปฐมนิเทศ 2565
2. วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน หากไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ผ่านระบบออนไลน์ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการลงทะเบียนและเข้ารับการปฐมนิเทศย้อนหลังผ่านวิดิโอบันทึกการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ 30 พฤษภาคม 2565