ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
16 พฤษภาคม 2565


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ปีการศึกษา 2565
คลิกลิงก์ https://smd-s.kku.ac.th/checkstd/status.php