ลงทะเบียนปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565
17 พฤษภาคม 2565


การลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)


คำชี้แจง การปฐมนิเทศออนไลน์นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

  1. กำหนดการลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2565 ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ทุกคน ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้ารับการปฐมนิเทศ  ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
  2. วันที่ 21 พฤษภาคม 2565  นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน  ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน  หากไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ผ่านระบบออนไลน์ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด  จะต้องดำเนินการลงทะเบียนและเข้ารับการปฐมนิเทศย้อนหลัง ผ่านวิดิโอบันทึกการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565  ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่  30 พฤษภาคม 2565
  3. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน หรือที่ เพจ facebook ของทางโรงเรียน
  4. โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนทำการกดยืนยัน หรือ Submit
  5. หากไม่ดำเนินการครบถ้วน หรือ Submit จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศใหม่ในภายหลัง
  6. หากพบปัญหาในการใช้งานแจ้งได้ที่ อีเมล : rawisuthju@kku.ac.th หรือ Inbox facebook : รวิสุต  จุนทะวี