กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระต้น สำหรับนักเรียนอายุ 12 - 17 ปี
17 พฤษภาคม 2565


เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เรื่อง การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (หน้าห้องบรรยาย 3-4 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยต้องปฏิบัติดังนี้
1. ให้มารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาในกำหนดการ
2. เตรียมเอกสาร
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน
2.2 เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (กรอกข้อมูลและผู้ปกครองลงนามให้เรียบร้อย)
2.3 แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (กรอกข้อมูลและผู้ปกครองลงนามให้เรียบร้อย)

***หมายเหตุ ให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดพละของโรงเรียนฯ

#ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสารยินยอมฉีดวัคซีนและแบบคัดกรอง https://drive.google.com/.../1kepwL.../view...