เปิดเทอมนี้มีเลือกตั้งแน่นอน! วันนี้เราจะมาแนะนำผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปี2565 จะเป็นใครบ้างและมีวิสัยทัศน์อย่างไรเชิญรับชมจากวิดีทัศน์ได้เลยยย
31 พฤษภาคม 2565

เปิดเทอมนี้มีเลือกตั้งแน่นอน!วันนี้เราจะมาแนะนำผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปี2565 จะเป็นใครบ้างและมีวิสัยทัศน์อย่างไรเชิญรับชมจากวิดีทัศน์ได้เลยยย
 

หมายเลข 1 นายอรรถพล แซ่อัง พรรค Theo

 

หมายเลข 2 นางสาว อรกัญญา งาสิทธิ์  พรรค Alpha

 

หมายเลข 3 นางสาว วรนิษฐา ไชยต้นเทือก  พรรค MARCELINE

 

เปิดเทอมนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมวันนี้เรามาทำความรู้จักกับแต่ละพรรคที่อาสาจะมาพัฒนาโรงเรียนของเรากันครับ

หมายเลข 1 พรรค Theo

 

หมายเลข 2 พรรค Alpha

 

หมายเลข 3 พรรค MARCELINE