รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2
8 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมุจลินท์ โรจน์วัฒนบูลย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565