รางวัลเหรียญเงินและรางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค จาก “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18”
8 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนายปิยังกูร ราชโยธา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ รางวัลเหรียญเงินและรางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค จาก “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” (The 18th Thailand Olympiad in Informatics 2022) หรือ TOI18 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2565