กิจกรรมดีเบตประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
10 มิถุนายน 2565
กิจกรรมดีเบตประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 3 เบอร์ เพื่อตัดสินใจก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุกท่านมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในการเลือกผู้ที่จะเป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษานี้
ผู้ลงสมัคร ได้แก่
- เบอร์ 1 นายอรรถพล แซ่อัง พรรค THEO
- เบอร์ 2 นางสาวอรกัญญา งาสิทธิ์ พรรค ALPHA
- เบอร์ 3 นางสาววรนิษฐา ไชยต้นเทือก พรรค MARCELINE