รางวัล 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "นครขอนแก่นเกมส์"
10 มิถุนายน 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์ชนก รุ่งอยู่ศิริ นักเรียนระดับชั้น ม.2 ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 นครขอนแก่นเกมส์ ระหว่างวันที่ 2-14 พฤษภาคม 2565 ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ดังนี้
- รางวัลเหรียญทอง ปืนสั้นอัดลมเยาวชน ประเภทบุคคล
- รางวัลเหรียญทอง ปืนสั้นอัดลมเยาวชน ประเภทคู่ผสม
- รางวัลเหรียญทอง ปืนสั้นเยาวชน ประเภทบุคคล
- รางวัลเหรียญทอง ปืนอัดลมเยาวชน ประเภททีม
- รางวัลเหรียญทอง ปืนสั้นมาตรฐานเยาวชน ประเภททีม
- รางวัลเหรียญเงิน ปืนสั้นเยาวชน ประเภทบุคคล
- รางวัลเหรียญเงิน ปืนสั้นมาตรฐานเยาวชน ประเภทบุคคล