รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “พญาแลเกมส์”
10 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “พญาแลเกมส์”

- นางสาวธัญชล ผิวงาม นักเรียนระดับชั้น ม.3

- เด็กหญิงขวัญข้าว สิงคิบุตร นักเรียนระดับชั้น ม.1

- นางสาวฟ้าใส สิงคิบุตร นักเรียนระดับชั้น ม.4

- นางสาวมนัญญา ศรีมันตะ นักเรียนระดับชั้น ม.6