ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุบัน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
22 มิถุนายน 2565

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุบัน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 35 ปี