พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 กรกฎาคม 2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดย อ.ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ฝ่ายการศึกษาพิเศษ คณาจารย์ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ตัวแทนชมรมผู้ปกครองและครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เข้าร่วมพิธี ณ หน้าอาคาร 7 ปี

พิธีถวายพานพุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันนำไปสู่ความตั้งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และธำรงตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและประเทศชาติตามรอยพระยุคลบาทสืบไป