ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการ
11 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการ "วิถีใหม่แห่งการบูรณาการ สืบสานภาษาไทย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์ ผสมปราชญ์แห่งศิลป์" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)