กิจกรรม “การพูดเชิงสร้างสรรค์ สู่การเป็น Content Creator”
17 สิงหาคม 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “การพูดเชิงสร้างสรรค์ สู่การเป็น Content Creator” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ

วิทยากรที่มาให้ความรู้ด้านการพูดเชิงสร้างสรรค์และเทคนิคการสร้าง Content ได้แก่
- คุณอิสรภาพ เหลืองอุดมชัย (พี่สมิง) ผู้ประสานงานบริษัท FFE Entertainment
- คุณปรวัฒน์ วิจิตรพันธุ์ (พี่ซูกัส) Tiktoker และอาจารย์พิเศษสอนภาษาไทยให้ชาวเวียดนาม
ในกิจกรรม มีการบรรยายให้ความรู้ และมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ในโอกาสนี้ทางวิทยากรได้มีการเชิญวิทยากรพิเศษ ผ่านช่องทางออนไลน์ (zoom meeting) คือ คุณยุทธนา เชื้อคำเพ็ง Creative Director GMM Grammy
นอกจากนี้นักเรียนยังได้นำความรู้ที่ได้ไปผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์ ผ่านแฮชแท็ก #smdiwanttobetiktoker ในโซเชียลมีเดียร์ Tiktok เพื่อเป็นการฝึกสร้าง Content การพูดเชิงสร้างสรรค์ และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านโลกออนไลน์