กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 สิงหาคม 2565

#กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ จากสาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 งานแนะแนวและทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับเกียรติจากอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าทำกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้ความรู้ตอบคำถามเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณทางคณาจารย์และนักศึกษาที่มาให้ความรู้กับนักเรียนของเราในครั้งนี้