ให้กำลังใจนักเรียนที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
17 สิงหาคม 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี