กิจกรรมด้วยรักกตัญญูจากใจลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565
23 กันยายน 2565

กว่าจะเป็นต้นไม้งานนาม "สาธิต"

แผ่เงาร่มพรมชีวิตสถิตสมัย

ผ่านฤดูผลัดดอกพริ้งผลิกิ่งใบ

หยั่งรากลึกผนึกใจ - ใกล้-ผูกพัน


ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมด้วยรักกตัญญูจากใจลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผศ.เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์ ภายในงานจัดให้มีพิธีกล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก โดยอาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) กล่าวแสดงมุทิตาจิต โดยตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนนักเรียน และร่วมรับฟังการขับร้องเพลง “มีวันนี้เพราะพี่สร้าง” โดยอาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมืองและคุณวัชราภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์ และเพลง “วันเกษียณ” โดย นายธาราเทพ ขุนศรี ม.4/5 และ น.ส.ศรัณย์พร บุญชาญ ม.5/2 บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น