กำหนดการสอบโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ
7 ตุลาคม 2565