แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19
16 ตุลาคม 2565

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 หลังจากประกาศเป็นโรคเฝ้าระวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565