กำหนดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566"
20 มกราคม 2566

กำหนดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566"

ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08.30น. - 10.00น.

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://forms.gle/EKqq6DqD4TA7nDEW9

เพื่อรับลิงก์สำหรับการเข้าสู่การประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป