เด็กหญิงทอฝัน คุณรักษา ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา กีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 (เทียนนกแก้วเกมส์)
9 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทอฝัน คุณรักษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักกีฬายิมนาสติกลีลา เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา กีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 (เทียนนกแก้วเกมส์) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

  • รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกรุ๊ป 5 ห่วง
  • รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกรุป 5 บอล
  • รางวัลอันดับ 6 ประเภทบุคคล เฉพาะอุปกรณ์ ริบบิ้น
  • รางวัลอันดับ 8 ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์