ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
13 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
สนามสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
ตึก/อาคารสอบ : อาคาร 7 ปี และอาคาร 30 ปี (B1) วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566