ประกาศผลสอบคัดกรอง ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
28 มีนาคม 2566

ประกาศผลสอบคัดกรอง ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (JEMSP) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)