ประกาศผลสอบนักเรียนเสริม ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
28 มีนาคม 2566

ประกาศผลสอบนักเรียนเสริม ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)