กำหนดการมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
29 มีนาคม 2566

กำหนดการ มอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 ระดับชั้น ม.4 เวลา 08.30 - 11.30 น. ระดับชั้น ม.1 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

#หมายเหตุ: ✅มีร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนมาจำหน่ายในวันนั้น