การชำระค่าบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
1 เมษายน 2566

การชำระค่าบำรุงการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 

ชำระผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกน QR-Code โดยให้ดำเนินการดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  >> คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  2. เลือกชำระ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
  3. คลิกที่รหัสประจำตัวหรือชื่อ - สกุลของนักเรียนเพื่อแสดงข้อมูล QR-Code ในการชำระ
  4. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2566
  5. เมื่อชำระเรียบร้อย ให้ตรวจสอบตรงช่องสถานะ จะเปลี่ยนจาก รอรับเงิน เป็น รับเงินแล้ว