กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2566
19 พฤษภาคม 2566

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)