ตรวจสอบราคาหนังสือ ปีการศึกษา 2566
22 พฤษภาคม 2566

ตรวจสอบราคาหนังสือ เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566


ระดับชั้น ม.1/1 https://kku.world/book1-1
ระดับชั้น ม.1/2 https://kku.world/book1-2
ระดับชั้น ม.1/3 https://kku.world/book1-3
ระดับชั้น ม.1/4 https://kku.world/book1-4
ระดับชั้น ม.2/1 https://kku.world/book2-1
ระดับชั้น ม.2/2 https://kku.world/book2-2
ระดับชั้น ม.2/3 https://kku.world/book2-3
ระดับชั้น ม.2/4 https://kku.world/book2-4
ระดับชั้น ม.3/1 https://kku.world/book3-1
ระดับชั้น ม.3/2 https://kku.world/book3-2
ระดับชั้น ม.3/3 https://kku.world/book3-3
ระดับชั้น ม.3/4 https://kku.world/book3-4
ระดับชั้น ม.4/1 https://kku.world/book4-1
ระดับชั้น ม.4/2 https://kku.world/book4-2
ระดับชั้น ม.4/3 https://kku.world/book4-3
ระดับชั้น ม.4/4 https://kku.world/book4-4
ระดับชั้น ม.4/5 https://kku.world/book4-5
ระดับชั้น ม.5/1 https://kku.world/book5-1
ระดับชั้น ม.5/2 https://kku.world/book5-2
ระดับชั้น ม.5/3 https://kku.world/book5-3
ระดับชั้น ม.5/4 https://kku.world/book5-4
ระดับชั้น ม.5/5 https://kku.world/book5-5
ระดับชั้น ม.6/1 https://kku.world/book6-1
ระดับชั้น ม.6/2 https://kku.world/book6-2
ระดับชั้น ม.6/3 https://kku.world/book6-3
ระดับชั้น ม.6/4 https://kku.world/book6-4
ระดับชั้น ม.6/5 https://kku.world/book6-5