ลำดับขั้นตอนการซื้อ-รับ หนังสือและเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2566
23 พฤษภาคม 2566
ลำดับขั้นตอนการซื้อ-รับ หนังสือและเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566
- ระดับชั้น ม.2, ม.3 เวลา 08.30 - 11.30 น.
- ระดับชั้น ม.5, ม.6 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ลิงก์ตรวจสอบราคาหนังสือ เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 https://kku.world/book-66
ลิงก์แจ้งความประสงค์การซื้อ-รับ หนังสือและเอกสารฯ กรณีที่ผู้ปกครองมีบุตรที่เรียนคนละระดับชั้น เพื่อแจ้งรับหนังสือกรณีพิเศษ https://kku.world/book66