กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
23 พฤษภาคม 2566

กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ  อาคาร 35 ปี ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)