กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
23 พฤษภาคม 2566

กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ  อาคาร 35 ปี ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)