ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
25 พฤษภาคม 2566

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ตารางเรียนระดับชั้น ม.1 https://kku.world/timetable1-1-66
ตารางเรียนระดับชั้น ม.2 https://kku.world/timetable2-1-66
ตารางเรียนระดับชั้น ม.3 https://kku.world/timetable3-1-66
ตารางเรียนระดับชั้น ม.4 https://kku.world/timetable4-1-66
ตารางเรียนระดับชั้น ม.5 https://kku.world/timetable5-1-66
ตารางเรียนระดับชั้น ม.6 https://kku.world/timetable6-1-66