กิจกรรมเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน หมายเลข 2 พรรค Ausgumpro
7 มิถุนายน 2566

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นการเปิดตัวของหมายเลข 2 พรรค Ausgumpro โดยมีนโยบายพรรค ดังนี้

 1. เพิ่มจุดทิ้งขยะหรือเพื่อถังขยะให้มากขึ้นในโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่และการมีขยะล้นถังดังนั้นเราควรที่จะเพิ่มจุดทิ้งไม่ใช้ลดจุดทิ้งเหมือนปัจจุบัน
 2. จัดเสียงตามสาย เป็นการรายงานข่าวแต่ละวันไม่ว่าจะเป็น ข่าวกิจกรรมภายในโรงเรียน ข่าวกีฬา สภาพภูมิอากาศ การเปิดเพลง หรือการตอบคำถามต่างๆจากนักเรียนด้วยกันเอง
 3. การเพิ่มเสียงออดแจ้งเตือนเวลาขึ้นห้องโดยจะเพิ่มการเตือนเข้ามาหนึ่งครั้งในเวลา 12:50 น. เพื่อเป็นการให้นักเรียนเตรียมตัวที่จะขึ้นห้องและแจ้งอีกครั้งในเวลา 13:00 น.
 4. จัดที่สำหรับทิ้งขวดน้ำพลาสติกโดยเฉพาะ โดยการทำที่สำหรับทิ้งขวดเป็นถังเฉพาะไว้ที่ ทางก่อนขึ้นตึกฝั่งโรงอาหาร เพราะเป็นที่ทิ้งขวดก่อนขึ้นตึกเป็นการลองงานก่อนว่าสามารถใช้ได้จริง
 5. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆประจำเทอม เพื่อ สนับสนุนให้นักเรียนออกมาเล่นกีฬามากขึ้นโดยจะเน้นเป็นการแข่งขันที่จบเร็ว เริ่ม จากกีฬายอดนิยมอย่าง ฟุตบอล และบาสเก็ตบอล
 6. จัดกิจกรรมการแข่งขัน E-Sport เป็นการจัดการแข่งขันเกมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้ออกมาแสดงฝีมือโดยจะเริ่มจากเกมที่มีคนเล่นเยอะก่อน เช่น RoV และ Valorat
 7. เพิ่มการ Cover dance หลังกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนหรือเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสามารถในการเต้นได้สามารถแสดงความสามารถออกมา
 8. จัดกิจกรรม Friday sound day เป็นการจัดคอนเสิร์ตเล็กๆ ในวันศุกร์สุดสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนได้มีการผ่อนคลายจากการเรียน
 9. จัดที่วางกระเป๋าสำหรับคนมาโรงเรียนในเวลากระชั้นชิด เพื่อเป็นนการแก้ปัญหาการการวางกระเป๋าเกะกะมั่วซั่วในต้องเช้า โดยจัดที่วางให้โดยเฉพาะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 10. จัดกิจกรรม Tell me Box เป็นกิจกรรมทุกเช้าวันอังคารก่อนเข้าแถวโดยเราจะเปิดรับคำถามต่างๆทาง ตาม Instagram พรรคและจะนำมาตอบหาทางแก้หรือหาคำตอบให้
 11. ชมรมคุยค้นคน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างเด็กนักเรียน ที่บางครั้งเจอปัญหาในโรงเรียนที่ไม่สามารถแก้ได้หรืออยากได้คำปรึกษา เราจะจัดที่ไว้ให้สำหรับคนกลุ่มนี้เพื่อนำไว้แลกเปลี่ยนความคิดกันและกัน
 12.  กระดาษห่อผ้าอนามัย จะเป็นการนำกระดาษมือสองหรือกระดาษรีไซเคิลมาวางเตรียมไว้ให้สำหรับผู้หญิงเพื่อใช้ในการห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วก่อนที่จะนำไปทิ้ง