ขอแสดงความชื่นชม กับนักเรียนคนเก่ง ดญ.โญณาห์ ติวเถาว์ ที่สร้างสรรค์ผลงานเขียนยอดเยี่ยม ตีพิมพ์นิยายขาย สร้างรายได้-เสริมทักษะนอกห้องเรียน ในวัยเพียง 12 ปี
14 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนคนเก่ง ดญ.โญณาห์ ติวเถาว์ ที่สร้างสรรค์ผลงานเขียนยอดเยี่ยม ตีพิมพ์นิยายขาย สร้างรายได้-เสริมทักษะนอกห้องเรียน ในวัยเพียง 12 ปี 

 ลิงก์ข่าว https://th.kku.ac.th/149775/