• ...

  กิจกรรม “การพูดเชิงสร้างสรรค์ สู่การเป็น Content Creator”

  วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “การพูดเชิงสร้างสรรค์ สู่การเป็น Content Creator” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ วิทยากรที่มาให้ความรู้ด้านการพูดเชิงสร้างสรรค์และเทคนิคการสร้าง Content ได้แก่ - คุณอิสรภาพ เห..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการ

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการ "วิถีใหม่แห่งการบูรณาการ สืบสานภาษาไทย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์ ผสมปราชญ์แห่งศิลป์" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ..

 • ...

  กิจกรรมดีเบตประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

  กิจกรรมดีเบตประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 3 เบอร์ เพื่อตัดสินใจก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุกท่านมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในการเลือกผู้ที่จะเป็นประธานนักเรียนในป..

 • ...

  กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565

  กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการลดความแออัดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียนขอแจ้ง วันและเวลาในการจำหน่ายหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ วันที่ 26 พฤ..

 • ...

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ..