• ...

  กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2567

  วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียน โดยดำเนินการภายใต้หลักกา..

 • ...

  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รายละเอียดราคาหนังสือจะแจ้งในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ค. 2567 ผู้ปกครองชำระค่าหนังสือและรับหนังสือในวันปฐมนิเทศ (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั..

 • ...

  กิจกรรม KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation ประจำปี 2567

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ม..

 • ...

  กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  การชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กำหนดให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 11  ถึง 31 มีนาคม 2567  #ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม 1. คลิกลิงก์ระบบชำระเงิน : https://edoffice.kku.ac.th/Payment/edkkuweb01data052d..

 • ...

  เชิญชวนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

  ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ..