• ...

  กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ณ เซ็นทรัลขอนแก่น

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะทางวิชาการเป็นการ..

 • ...

  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รายละเอียดราคาหนังสือจะแจ้งในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ค. 2567 ผู้ปกครองชำระค่าหนังสือและรับหนังสือในวันปฐมนิเทศ (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั..

 • ...

  ประกาศรับสมัครสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า

  ประกาศรับสมัครสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ..