• ...

    กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

    การชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กำหนดให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 11  ถึง 31 มีนาคม 2567  #ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม 1. คลิกลิงก์ระบบชำระเงิน : https://edoffice.kku.ac.th/Payment/edkkuweb01data052d..

  • ...

    การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

    การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การดำเนินการ โดยปฏิบัติดังนี้ 1. ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวนักเรียน (นำส่งวันมอบตัว 3 ชุด) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 2. ดำเนินก..