• ...

  ประกาศผลสอบนักเรียนเสริม ระดับชั้น ม.4

  ประกาศผลสอบนักเรียนเสริม ระดับชั้น ม.4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ประจำปีการศึกษา 2565 1. นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม..

 • ...

  ผลการการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น“SMD Japanese Culture Day 2022”

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น“SMD Japanese Culture Day 2022” จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับรา..

 • ...

  ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน“中文比赛”จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับรางวัล ติดต่อ อาจารย์ภัคกุล บุตร..