• ...

    กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ณ เซ็นทรัลขอนแก่น

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะทางวิชาการเป็นการ..

  • ...

    กิจกรรม KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation ประจำปี 2567

    เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ม..