• ...

  กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  การชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กำหนดให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 11  ถึง 31 มีนาคม 2567  #ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม 1. คลิกลิงก์ระบบชำระเงิน : https://edoffice.kku.ac.th/Payment/edkkuweb01data052d..

 • ...

  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

  การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การดำเนินการ โดยปฏิบัติดังนี้ 1. ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวนักเรียน (นำส่งวันมอบตัว 3 ชุด) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 2. ดำเนินก..

 • ...

  กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SMD Summer 2023)

  กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (Summer 2023) ระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) หลักการและเหตุผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  มีนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยกิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน..