ปฏิทินโรงเรียน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
23 สิงหาคม 2566