กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
10 มีนาคม 2567

การชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 11  ถึง 31 มีนาคม 2567

 #ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม
1. คลิกลิงก์ระบบชำระเงิน : https://edoffice.kku.ac.th/Payment/edkkuweb01data052datalist.php 

2. กรอกรหัสนักเรียน 6 หลัก เลือกภาคต้น/ปีการศึกษา 2567 และสแกน QR CODE (รายบุคคล) ชำระผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร

3. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายการศึกษา จะเป็นใบเสร็จอิเลคทรอนิคส์ โดยผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้ในช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ : QR CODE เป็นรหัสชำระเงินเฉพาะบุคคลต่อภาคการศึกษา
(ห้ามใช้ QR CODE จากบุคคลอื่นและภาคการศึกษาอื่นมาสแกนจ่ายโดยเด็ดขาด)