ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
2 พฤศจิกายน 2566