ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
9 พฤศจิกายน 2566

นักเรียนและคณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอนได้ที่นี่
สำหรับนักเรียน คลิกที่ลิงก์ https://kku.world/6pjgs
สำหรับอาจารย์ คลิกที่ลิงก์ ​https://kku.world/tahr9