ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2566
14 ธันวาคม 2566

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2566