ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
21 กุมภาพันธ์ 2567

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567