เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
9 มกราคม 2561

โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิสรา ชัยสิงห์เหนือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล