• ...

  เด็กดี ศรีมอดินแดง

  เด็กดี ศรีมอดินแดง ด้านนักเรียนที่มีจิตอาสา เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม  กิจกรรมด้านจิตอาสาที่นักเรียนไปร่วมทำกิจกรรม ได้แก่            - ลามภาษา จีน /อังกฤษ/ เขมร /พม่า           - เวรเปล        ..

 • ...

  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 1 คน และรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 1 ทีม ประจำปี 2564 โดยจะเข้ารับโล่รางวัลและรับโอว..

 • ...

  ผู้มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

  ผู้มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ให้่เกียรติมอบเกียรติบัตรผู้มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดปีการศึก..

 • ...

  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น เนื่องในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จั..

 • ...

  เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

  โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิสรา ชัยสิงห์เหนือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 ม..