รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564
7 มกราคม 2564

  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 1 คน และรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 1 ทีม ประจำปี 2564 โดยจะเข้ารับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรายชื่อดังนี้

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564
     1. นายธีรภัทร จี้เพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 ด้านกีฬาและนันทนาการ ประเภททีม
     1. นางสาวกัญญารัตน์ เผ่าพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     2. นางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5