ตารางสอบออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
23 มกราคม 2565

ตารางสอบออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565